Fotorelacja z wystawy WINNE GRONO

Otwarciu wrześniowej wystawy WINNE GRONO, prezentującej nową serię obrazów Gochy Meg
Stankiewicz w Vinci Art Gallery, towarzyszyła, zgodnie z życzeniem Artystki wyśmienita atmosfera, bo
aby smakować życie w towarzystwie dobrej sztuki, idealnie zbiegły się czas, motyw i miejsce.