Współczesne nawiązania do historii

Barok jest nurtem artystycznym, kochającym przepych. Ówczesnym twórcom zależało na odzwierciedleniu emocji w obrazie, przy jednoczesnym podkreślaniu racjonalności przedstawień i bardzo dokładnej anatomii ciała. Nowe spojrzenie na sztukę baroku odnajdziemy we współczesnym malarstwie Gochy Meg Stankiewicz

Grafika i exlibris

Grafika artystyczna jest dziedziną sztuki, w ramach której powstają obrazy tworzone przez powielanie rysunku na papierze lub tkaninie z uprzednio przygotowanej formy.