Dominika Kędzierska

Dominika Kędzierska

Dominika Kędzierska ur. w 1996 roku jest polską malarką. Wypracowała unikalny styl charakteryzujący się stonowanymi barwami i perfekcyjnym podejściem do detalu. Zainspirowana Claude Monetem i Gustavem Klimtem, tworzy prace ukazujące zarówno piękno kobiet, jak i natury. Obrazy wypełnia spokój, a portrety, które maluje odsłaniają wrażliwą, duchową stronę artystki. Dominika Kędzierska brała udział w licznych aukcjach, a jej prace znalazły miejsce w wielu prywatnych kolekcjach.

Artystka pisze o sobie: Sztuka, którą tworzę naradza się z chęci dzielenia się pięknem z odbiorcą. Kreacja artystyczna pozwala na wyrażanie aspektów związanych z kobiecością oraz eksploracją własnej sfery emocjonalnej. Obrazowanie piękna poprzez malarstwo jest dla mnie formą praktyki duchowej, a satysfakcja płynąca z pozytywnego efektu wywieranego na odbiorcy inspiruje mnie do dalszej pracy. Tworząc staram się zaprezentować cały wachlarz emocji. Zestawiając kobiece portrety z elementami natury (podobnie jak zmieniające się pory roku) doświadczam zarówno własnych cykli transformacyjnych, jak i synchronizuję się z otaczającym mnie na co dzień światem. Staram się dostrzegać harmonię zarówno w oczywistym pięknie, jak i tym, co przemijalne, a uwidocznione w ciągle odradzającej się na nowo naturze. Chciałabym, żeby obcowanie z moją sztuką było tak wyciszające jak kontakt z przyrodą, a przedstawiane przeze mnie stany kobiecego wnętrza stały się lustrem samorefleksji dla odbiorcy.