Elhan Hadżijew

  • Elhan Hadżijew
Elhan Hadżijew zdjęcie artysty

fot. Maciej Kielan, 2021

Elhan Hadżijew – (ur. 1960. Giandża) artysta, malarz. Pochodzi z Azerbejdżanu, od lat 90. mieszka w Poznaniu. Już jako dziecko uczęszczał do szkoły artystycznej, a w latach 1978-1983 studiował malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Baku. W późniejszym okresie pracował jako nauczyciel w liceum plastycznym, ale także brał aktywny udział w wystawach.

Uprawia malarstwo abstrakcyjne, inspirowane sztuką Wasilija Kandinsky’ego. Używa żywych, nasyconych barw i bawi się kolorem. Jego prace charakteryzuje dynamiczny gest malarski. Swój styl nazywa malarstwem instrumentalnym, którego jest twórcą. Artysta jest instrumentem w rękach Boga, a dzieło sztuki stanowi zapis wizji wynikającej z tej relacji. Elhan Hadżijew praktykuje filozofię, która swój wyraz ma na płótnie. Esencją tej idei twórczej jest świadomość, że artysta ma zapisane w duszy idealne kompozycje barw i kształtów, które w harmonii z boskością oraz samym sobą, może przekazywać światu. Twórca jest tutaj naczyniem, w które wlewa się sztuka, jednak, aby ją uzewnętrznić potrzebuje dyscypliny i w pełni opanowanej techniki malarskiej. Jeśli nie będzie pielęgnował darów, jakie otrzymał – odejdą w przestrzeń, z której przyszły. Malarz jest instrumentem, jednak, aby nim być musi wykonać wiele pracy i zasłużyć na swoje miejsce w arcydziele boskości.

Elhan Hadżijew został doceniony w Azerbejdżanie i przyjęty do Związku Artystów Plastyków w 1988 roku, a jego prace były wystawiane m.in. w Europie, Kanadzie, i Ameryce. W swoim dorobku ma wystawy indywidualne w Polsce i w Niemczech, a jego obrazy znajdują się w kolekcjach na całym świecie.

elhan hadżijew

logo artysty