Grażyna Kielińska

Grażyna Kielińska

Artystka ur. w 1967 roku w Poznaniu. W latach 1987-1992 studiowała malarstwo w Państwowej Wyższej  Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Jeszcze na studiach otrzymała nagrodę Fundacji Primus Inter Pares  z siedzibą w Warszawie a także Stypendium Ministra Kultury i Sztuki. Od ukończenia studiów czynnie  zajmuje się pracą twórczą. Przygotowała i brała udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych  w kraju i zagranicą. 

Po studiach Grażyna Kielińska wystawiała swoje prace między innymi w takich poznańskich galeriach jak:  Galeria Profil, Studio Polony, ABC Gallery, Galeria Miejska Arsenał, a następnie w wielu polskich  galeriach, jak Galeria Wozownia(Toruń), BWA Kielce, BWA Sandomierz, BWA Piła, Galeria Wieża Ciśnień  w Koninie. Zorganizowała także wystawę we Francji i w Belgii. 

 Artystka pisze o sobie: Tworzenie jest dla mnie grą emocjami. Malowanie staje się zapisem przy  pomocy języka wypracowanych znaków (kolumna, ziarno kawy, linia przerywana, spirala, koło, księżyc i  in.) wyrażonych środkami malarskimi. Posługuję się symetrią lub jednością przeciwieństw, dzięki którym  staram się podkreślić znaczenie równowagi.  

 Podmiotem moich zainteresowań jest człowiek. Jego pozycja w przestrzeni obrazu  podporządkowana jest jednak otoczeniu; jest elementem układu. To człowiek, który ani nie próbuje  wyrwać się ze swego osaczenia, ani nie demonstruje podległości. Wydaje się być świadomym swojego  miejsca. To człowiek, który zatrzymał się gdzieś w drodze, leży lub stoi w bezruchu albo skulony siedzi z  podkurczonymi nogami – jak ktoś, kto chciałby urodzić się na nowo. Bezruch nie jest jednak wynikiem  zaniechania aktywności, ale czasem na przemyślenia. Ten człowiek czuje własne ograniczenia, a  jednocześnie nieograniczoną wolność wyboru.  

Grażyna Kielińska w obszarze sztuki doskonale porusza się pomiędzy słowem i obrazem. Wiersze pisze od  14 roku życia. Po raz pierwszy opublikowała je w Pracy Dyplomowej w części pisemnej. Były one  dopełnieniem obrazów. Wiersze towarzyszyły także obrazom, które artystka zamieszczała w katalogach  przy okazji organizowanych wystaw (Galeria Profil w Poznaniu 1994, Galeria Promocyjna PKO BP w  Poznaniu 1997, Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu 2007). W 2005 utwory poetyckie znalazły się w  Almanachu Klubu Literackiego Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu. W 2006 roku została zaproszona do  publikacji w Kwartalniku Okolica Poetów, a w 2008 roku do publikacji w Protokole Kulturalnym w  Poznaniu. Jej wiersze znalazły też swoje miejsce w World Poetry Yearbook 2013 i World Poetry Yearbook  2014 i 2015.  

W 2019 roku podczas prezentacji swoich obrazów w Ostrowie Wielkopolskim w Forum Synagoga,  wiersze Grażyny Kielińskiej zostały wydrukowane, oprawione i stanowiły część ekspozycji. W 2020 roku  wystawiła je również na wystawie w Wieży Ciśnień w Koninie a w 2021 roku w Centrum Praw Kobiet w  Poznaniu. Obie wystawy nosiły tytuł „Epopeja Różu”. 

„Mogłoby się wydawać, że słowa są dla mnie dodatkiem do obrazu. Nic bardziej mylnego. Całkowicie  zgadzam się ze słowami : „Na początku było Słowo”. Pisanie jest zarówno szukaniem słów, obrazów a  także muzyki. Słowo jest najbliższe ideom, które mnie tak bardzo interesują”.

Wystawy: 

1994 – Poznań, Galeria Profil 

1996 – Poznań, Galeria Werbalna 

1997 – Poznań, Studio Polony 

 – Poznań, Galeria Miejska „arsenał”, „Inner Space” 

 – Poznań, Studio Polony 

 – Poznań, Galeria Promocyjna PKO BP 

1999 – Poznań, Galeria Werbalna 

2000 – Poznań, Poznańska Galeria Nowa 

 – Poznań, Galeria Miejska „arsenał”, N.O.M.E.N.O.M.E.N. 2 

 – Poznań, ABC Gallery 

2002 – Wałbrzych, Galeria Pod Atlantami 

 – Leszno, Galeria MBWA  

 – Piła, BWA 

2003 – Francja, Saint Jean Pied de Port, Galerie Rue dela Citadelle 

2004 – Toruń, Galeria Sztuki Wozownia 

2005 – Sandomierz, BWA 

 – Kielce, BWA 

 – Konin, Galeria Wieża Ciśnień, „Granice skutku” 

2006 – Poznań, Wystawa z cyklu Pokolenia Sztuki XX PO 86 

2007 – Toruń, Galeria Sztuki Wozownia 

2007 – Konin, Galeria Sztuki Wieża Ciśnień 

2009 – Poznań, ABC Gallery, „Biała Tęcza” 

2013 – Bruksela , Art Base, „Style of pain- Style of grace” 

 – Poznań, Pracownia- Muzeum I.J. Kraszewskiego, „Style cierpienia – Style łaski”  – Poznań, Galeria Rozruch, „Kilka definicji przyrody” 

2014 – Poznań, POSM nr 2, „Nowe obrazy” 

 – Poznań, Hospicjum Palium, ”Możliwość ziarna- wędrujące początki” 2016 – Poznań, Dom Kultury „Dąbrówka”, prezentacja twórczości poetyckiej i malarskiej

 – Poznań, Galeria Miejska Arsenał, ”pozaPOZNANIEM” 

 – Poznań, Salon Sztuki Kreatura, „Dialog czy ucieczka” 

 – Poznań, Galeria Werbalna Duck Tak, wystawa z cyklu „Fragmenty Świata” 2017 – Poznań, Osiedlowy Dom Kultury Pod Lipami, „Kamienie i deszcz” 

 – Poznań, Lagunart&ducky, Eternity Tandem 

 – Czerwonak, Biblioteka Publiczna, „Kamienie” 

2018 – Konin, Galeria Wieża Ciśnień, „Łagodnie o nieskończoności – anegdoty o przeznaczeniu” 2019 – Ostrów Wielkopolski, Forum Synagoga, „Moja Gwiazda Dawida czyli Adam i Ewa w akcji” 2020 – Konin, Galeria Wieża Ciśnień, „Epopeja Różu” 

 – Poznań, Galeria Pod Koroną Jerzego Piotrowicza, „Antyczna czerń jak stare spływające łzy” 2021 – Poznań, Centrum Praw Kobiet, „Epopeja Różu dla Kobiet”