Katarzyna Chmiel / Kate Hope

Katarzyna Chmiel / Kate Hope

Urodzona w Łodzi , absolwentka Politechniki Łódzkiej kierunek Wzornictwo.

W swojej pracy kieruje się mottem „Normalność jest utwardzoną droga: wygodnie jest po niej chodzić  ale nie rosną na niej żadne kwiaty”

Cykl forma fizyczna to manifest  energii, koloru, wolności, to wyjście poza ramy szarej rzeczywistości .

Forma fizyczna to kobieta ,która nie jest idealna ,posiada ogrom emocji , rozterek, smutku ,radości, ekspresji .Idzie przez życie dumnie pomimo trudności , jest silna i nie boi się przeciwności. Jej celem jest oddziaływanie na odbiorcę przez kolor i uaktywnienie w Nim wachlarza emocji . Impulsem do powstania Formy Fizycznej są moje doświadczenia i przeżycia.

Wieloletni kontakt z rysunkiem architektonicznym i technicznym zapoczątkował drogę której efektem jest wyjście poza sztywne ramy i stworzenie niczym nie skrępowanej kreatywnej i wolnej wizji.

W swojej twórczości inspiruje się  formami geometrycznymi które odnajduje w modzie lat 80/90-tych, pokazach haute couture , architekturze , muzyce oraz otaczającej przestrzeni.

Obrazy z cyklu Forma Fizyczna znajdują się w zbiorach kolekcjonerów w Polsce/ Europie / Stanach Zjednoczonych