Małgorzata Andrzejewska

Małgorzata Andrzejewska

Małgorzata Andrzejewska

Pochodzi z Bydgoszczy. 

Studia na poznańskiej PWSSP  /obecnie UAP/ na Wydziale Malarstwa, dyplom w 1986 w pracowni prof. Jacka Waltosia. Swoje prace prezentowała na ponad 40 indywidualnych i licznych wystawach zbiorowych w Europie, także w Turcji i Tunezji.  Otrzymała wielokrotne stypendia artystyczne : Getynga / Niemcy, Gmünd /Austria, Marmaris / Turcja, Usedom / Niemcy, stypendia Ministra Kultury i Sztuki oraz Stypendium Marszałka Departamentu Kultury i Sztuki Wielkopolski za autorski projekt „Malarstwo w zamkach i pałacach Wielkopolski” w 2009 roku.

W roku 2010 uzyskała tytuł doktora sztuk plastycznych, w 2018 tytuł doktora habilitowanego – obecnie jako profesor uczelni UTP w Bydgoszczy prowadzi pracownie rysunku w Katedrze Wzornictwa.

W roku 2017 otrzymała Grand Prix na Ogólnopolskim Konkursie Malarskim „Moje Zakopane”. Rok 2019 – pobyt letni w Rezydencji Artystycznej –  Gmünd / Alpy /Austria

Swoje zainteresowania realizuje w malarstwie i rysunku, tematyka prac koncentruje się wokół przestrzeni otwartej, pejzażu.  W obrazach szuka syntezy pejzażu, ciągle przetwarza je i buduje na nowo, stwarza po części abstrakcyjne wizerunki nowych, własnych światów.