Przemysław Kaleński

PRZEMYSŁAW KALEŃSKI

Urodzony 16.09.1952 roku w Poznaniu, w latach 1973-1978 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w  Poznaniu na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby (obecnie Uniwersytet Artystyczny). W 1978 roku ukończył studia dyplomem w pracowni malarstwa u profesora Mariana Szmańdy oraz w  pracowni plakatu u  profesora Waldemara Świerzego. Pasjonuje się malarstwem, wystawiał swoje prace na wielu wystawach ogólnopolskich i  zagranicznych między innymi we Włoszech, Francji, Szwajcarii i Niemczech. 

„Materia malarska, którą tworzę jest zapisem osobistych przeżyć i  obserwacji świata. Nieodłącznie związana jest z  pojęciem przestrzeni – to jedna z  jej cech. W  ujęciu przestrzeni rozumiana jako całokształt stosunków, relacji i współistnienia między obiektami, formami. Atrybutem materii jest przestrzeń jako negacja pojęcia próżni. Osadzona w  przestrzeni ujęta wielopłaszczyznowo i  różnobarwnie pozwala na własną interpretację.” 

Wystawy zbiorowe: 

 • BWA Wystawa Podyplomowa, Poznań 1978 r., 
 • BWA Wystawa Młodej Grafiki, Gniezno 1978 r., 
 • Międzynarodowa Wystawa „Via dell Arco ”, Florencja/Włochy 1984 r., 
 • X Międzynarodowe Biennale Grafiki, Kraków, 1984 r.,
 • Międzynarodowa Wystawa Sztuki, Menton/ Francja 1994 r.,
 • Międzynarodowa Wystawa Malarstwa, im. C. Viviani, Pisa/Włochy 1994 r.,
 • Jeżyckie Centrum Kultury Galeria Rozruch, Poznań 2014 r.,
 • Galeria Skalar Office Center, Poznań 2014 r., 
 • Wystawa w Urzędzie Miejskim, Poznań 2014 r.,
 • Jeżyckie Centrum Kultury Galeria Rozruch 
 • „Przyroda Nieujarzmiona”, Poznań 2014 r.,
 • Interpretacje Galeria Wahadło Foucaulta UAP, Poznań 2014 r.,
 • Galeria Perlegal „Niezatapialni”, Skórzewo k/Poznania 2014 r.,
 • Artyści z Poznania PBG Gallery, Poznań 2014 r.,
 • Jeżyckie Centrum Kultury Galeria Rozruch „Poza Poznaniem”, Poznań 2016 r.,
 • Jeżyckie Centrum Kultury Galeria Rozruch „Przestrzeń Ekologiczna Miasta Poznania w Sztuce”, Poznań 2018 r.,
 • IX Poznański Salon Robinsonada Galeria PBG Gallery, Poznań 2019 r.,
 • Wystawa w Muzeum Narodowym Rolnictwa WZAP Zderzenie, Szreniawa 2019 r.,
 • X Poznański Salon Robinsonada Galeria PBG Gallery, Poznań 2020 r.,
 • Muzeum Górków „Retrospekcje”, Szamotuły 2020 r.,
 • Wystawa w Muzeum Narodowym Rolnictwa WZAP Zderzenie, Szreniawa 2021 r.,
 • Wystawa w Muzeum Narodowym Rolnictwa WZAP Zderzenie, Szreniawa 2022 r.,
 • Wystawa w Muzeum Narodowym Rolnictwa XII Poznański Salon Robinsonada, Szreniawa 2022 r.

Wystawy indywidualne:

 • Galeria A x A, Florencja/Włochy 1985 r.,
 • Galeria Euro Theatre Central Bonn, Bonn/Niemcy 1985 r.,
 • Galeria Pollony, Poznań 1989 r.,
 • Galeria Bazart, Poznań 1995 r.,
 • Galeria Il Naviciello, Pisa/Włochy 2000 r.,
 • Galeria 26, Wrocław 2005 r.,
 • Galeria Jackiewicz, Gdańsk 2008 r.,
 • ODK Słońce, Poznań 2015 r.,
 • Galeria Perlegal, Skórzewo k/Poznania 2015 r.,
 • OAZA, Kórnik k/Poznania 2016 r.,
 • Galeria Wahadło Foucaulta UAP „Materia i Ave Galgos”, Poznań 2019