Dorota Łapa-Maik

Dorota Łapa-Maik

fot. Barbara Bogacka

Dorota Łapa-Maik, ur. w 1971r w Poznaniu. Tworzy ekspresyjne obrazy posługując się głównie językiem abstrakcji spontanicznej i improwizacji muzycznej. Interesuje się holistycznym podejściem do człowieka, pracą z ciałem, treściami podświadomymi, swobodną ekspresją. Jest obecnie uczestniczką CREATIVE VISIONARY PROGRAM 2021 prowadzonego przez kalifornijskiego artystę Nicholasa Wiltona. Twórczością zajęła się po czterdziestce. Jest absolwentką filologii hiszpańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim (1996), autorką pracy magisterskiej o młodych pisarzach hiszpańskich i stypendystką Ministerstwa Spraw Zagranicznych Hiszpanii. Pracowała m.in. jako tłumaczka, dziennikarka Gazety Wyborczej, menadżerka sprzedaży. Uczestniczyła w kursach malarstwa w Szkole Rysunku Malarstwa i Grafiki OKO w Krakowie pod kierunkiem dr. Tomasza Wełny (2012-2016). Ukończyła roczne Studium Dzienne Akademii Fotografii w Krakowie (2013-2014). Współtworzyła kuratorowany przez Zbigniewa Pozarzyckiego kolektyw fotograficzny, wraz z którym kilkakrotnie wystawiała swoje prace (2011-2014). Odbyła roczny Kurs Umiejętności i Podstaw Pomagania w Centrum Counsellingu Gestalt w Krakowie (2011-2012). Brała udział w licznych warsztatach i kursach z dziedzin sztuki i psychologii, m.in. na Festiwalu Fotograficznym Rencontres d’Arles 2017 czy w European Cultural Academy w Wenecji, 2019. Działa w swojej pracowni w Krakowie.

W 2019 r w ramach Programu Głównego Cracow Art Week KRAKERS zorganizowała swoją pierwszą indywidualną wystawę malarską „Dalekie wyprawy wewnętrzne” (Fundacja Tytano, Dolne Młyny, Kraków). Na początku 2020r wzięła udział w wystawie zbiorowej „Czekając na wiatr – artyści wobec smogu” w CSW „Solvay”. W 2020r miała miejsce nowa wystawa indywidualna artystki „Połączenia, przepływy, relacje” (Galeria u Jezuitów, Poznań).