Marta Turaj

Marta Turaj

Marta Turaj – absolwentka ASP w Poznaniu na kierunku Malarstwa, Grafiki i Rzeźby oraz studiów podyplomowych w Warszawie na kierunku Prognozowanie Trendów w Obszarach Mody i Designu. Od czasów ukończenia studiów w 2002 roku zawodowo zajmuje się projektowaniem odzieży. Udział w licznych kursach rozwoju osobistego i zainteresowania psychologią sprawiły, że po latach pracy w korporacji wróciła do twórczości artystycznej.

Kocham ekspresję twórczą, która jest wynikiem impulsu rodzącego się w emocjach. Interesuje mnie zjawisko wędrówki emocji oraz ich transformacja w procesie twórczym. Intensywna aktywność twórcza zwiększa poczucie integracji ze światem oraz podnosi siły życiowe. W procesie twórczym zawsze doświadczam uwolnienia emocji. Gdy ujawniają się obrazy mojej wyobraźni, to co dalekie i nieznane staje się bliskie. W swoich grafikach łączę plamy barwne, swobodną kreskę z kolażem, które wykańczam studyjnym rysunkiem. Inspiracją do powstania wielu z moich prac był mój syn oraz emocje związane z obcowaniem z nim.

Dlaczego robię, to co robię?

Aktywność twórcza pomaga mi wyjść z przestrzeni osobistej w przestrzeń wspólną. Dzięki temu wzrasta moje poczucie integracji ze światem. Tworząc rozładowuję napięcie. Nie interesuje mnie przeszłość ani przyszłość, ale samo dzianie się tu i teraz.