Paulina Rychter

Paulina Rychter

Absolwentka Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Wydz. Grafiki i Komunikacji Wizualnej, otrzymała dyplom z wyróżnieniem. Mieszka i tworzy w Gdańsku, gdzie inspiruje się jego nadmorską atmosferą.

Zajmuje się grafiką projektową, ilustracją i malarstwem. Tworzy graficzne prace, emanujące subtelną harmonią, wyrażoną za pomocą minimalistycznych kompozycji. Preferuje wyraźnie zdefiniowane kształty, a na jej obrazach doszukać się można ukrytych relacji geometrycznych. W 2023 roku została uhonorowana stypendium dla twórców kultury Województwa Pomorskiego.