Wystawa AURA otwiera wiosenny salon sztuki w Vinci Art Gallery. To interesujący przegląd współczesnego malarstwa i rzeźby oraz próba zmierzenia się z pytaniami sięgającymi źródeł tworzenia. Prezentowane prace na różnych poziomach znaczeniowych nawiązują do myślenia dalszego, głębszego i szerszego, a także do wizji, intuicji, czucia i świadomości w procesie twórczym, na który nakłada się w różnych proporcjach warstwa intelektualna, ekspresji i kontemplacji. Powstałe dzieła stanowią materialną manifestację tego procesu, zapraszając odbiorców do współudziału w odczuwaniu, przeżywaniu i refleksji, co pięknie symbolizuje obraz WIZJE autorstwa Agnieszki Wencka z plakatu wystawy.

Sztuka współczesna, naturalną koleją rzeczy, czerpie ze znanych kanonów, klasycznych wzorców przeszłości, pełna jest odniesień, nawiązań, interpretacji i zapożyczeń. Nowe dzieła nieustannie transformują dotychczasowe koncepcje, często wywracając je do góry nogami, kwestionując, zadając pytania. Dzieło sztuki niezmiennie pozostaje medium na linii relacji Twórca-Odbiorca. Tytułowa AURA to także rodzaj pola, w którym każdy z nas przebywa będąc TU I TERAZ, również poza obszarem sztuki.

O auryczności dzieła sztuki pisał już w pierwszej połowie ubiegłego stulecia niemiecki filozof Walter Benjamin (1892–1940). Nawiązując do jego poglądu, Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie w swojej definicji aury wskazuje na autentyczność i oryginalność dzieła sztuki jako warunki posiadania przez dzieło własnej aury, czyli niejako kontemplacyjnego odczucia możliwego jedynie w obecności oryginału. Aura dzieła rozumiana jest w tym ujęciu także jako doświadczenie w którym zatopiona jest tradycja przekazywana pokoleniowo, a która zanika w warunkach racjonalizacji świata, np. poprzez reprodukcje, powielanie, udział technologii, czy jak coraz częściej dziś, sztucznej inteligencji.

Ekspozycję wystawy AURA wypełniają kolory i żywioły: woda – symbol życia i płynności, od zawsze kojarzona z intuicyjnością, ogień – reprezentujący energię, przemianę i pasję, powietrze związane z komunikacją i myśleniem oraz ziemia symbolizująca stabilność i solidność. Ich metaforyczne przedstawienia zobaczymy w obrazach i rzeźbach. Jak co roku o tej porze, kiedy natura budzi się do życia, nie zabraknie także aury mocy kobiecej kreacji. 

W wiosennym salonie sztuki Vinci Art Gallery można zobaczyć i nabyć prace wielu cenionych w Polsce i zagranicą Twórczyń i Twórców, w tym między innymi malarstwo Andrzeja Borowskiego, Magdaleny Hoffmann, Katarzyny Zawieruchy, Mai Tomaszewskiej, Iwony Sacharz, Beaty Pflanz, Grażyny Strykowskiej, Artura Smoły, Katarzyny Chmiel, Dominiki Kędzierskiej, Agnieszki Wencka, Pauliny Rychter, Łukasza Jankiewicza, Elhana HadżijewaSzymona Chwalisza, Izabeli Rudzkiej, Magdaleny Lenartowicz, Marty Peplińskiej, Katarzyny Środowskiej, Magdaleny Kwapisz-Grabowskiej, Grażyny Kielińskiej, Joanny Głażewskiej, Przemysława Kaleńskiego, Gochy Meg Stankiewicz, Iwony Ostrowskiej, Joanny Szumskiej, Iryny Depko, Grzegorza Ratajczyka, Krzysztofa Molendy, Moniki Wyrwickiej, Natalii Fundowicz, Agnieszki Potrzebnickiej-Romanowicz i innych oraz rzeźby Doroty Banasik, Rafa Tarnawskiego, Jacka Opały i Tomasza Koclęgi.

Artystki i Artyści oraz organizator, Fundacja Promocji Sztuki Współczesnej Vinci Art Gallery zapraszają na wystawę AURA od 12 marca do 12 kwietnia 2024 kierując jednocześnie wyrazy wdzięczności do Partnerów i Patronów – firmy Nickel Development i Karlik Volvo oraz Poznański Prestiż i Charaktery.