Uchwycić sens, czyli symbolizm w sztuce

Choć za początek symbolizmu przyjmuje się koniec XIX wieku we Francji, to jego korzenie sięgają zdecydowanie dalej. Nie tylko europejscy artyści posługiwali się symbolem, a całe szeregi twórców reprezentujący różne epoki, nurty i dziedziny – zarówno malarstwo, literaturę, poezję. Czym zatem jest symbolizm? Skondensowaną treścią, próbą wyrażenia tego, co nieuchwytne, ubraniem w słowa tego, co niewypowiedziane, Artyści mierzyli się z sensem i absolutem istnienia, a sztuka służyła im jako narzędzie czy też środek do poznania ludzkiej natury i tajemnic wszechświata. Symbolizm – blisko związany z doświadczeniami sfery duchowej, zjawiskiem transcendencji i szeroko rozumianą metafizyką – często pełnił funkcje sakralne i magiczne. Nawet dzisiaj ze względu na różnorodny charakter sztuki współczesnej możemy z łatwością znaleźć wieloznaczne operowanie symbolami wśród artystów.

Natura transcendencji

Rękę artysty prowadzi najczęściej intuicja, niedoprecyzowane przeświadczenie, poczucie bezkresu i melancholii. Pierwotny, witalny związek kobiecości z naturą Artur Smoła wyraża przede wszystkim poprzez odpowiednie, sugestywne, żywe zestawienia kolorystyczne. Natura w jego ujęciu jest transcendentna, potężna, pełna tajemnic – to źródło wszystkiego. W twórczości Smoły przewijają się postaci kobiet, niezwykle wyraziste, piękne i mroczne zarazem. Jak mówi sam artysta “Kobieta/Madonna symbol matki, która może totalnie zrujnować, ale nikt jak ona nie zbuduje człowieka”. Twórczość malarza przykuwa uwagę bijącą od jego bohaterek siłą, pewnością siebie i energią.

Artur Smoła
Artur Smoła – POKUTA CZARNEJ 80×100 olej płótno 2020

Śmierć w kulturze

Jednym z najchętniej eksplorowanych w sztuce zagadnień pozostaje nie tylko życie, ale i sama śmierć. Tematyka wanitatywna doskonale korespondująca ze świętem zmarłych i nadchodzącym Halloween, będącym już zjawiskiem nie tyle zachodnim, co globalnym. Śmierć jednak oczywiście można postrzegać i przeżywać na różne sposoby. Twórczość Magdaleny Parfieniuk czerpie z meksykańskiej sztuki i kultury. W tym kontekście należy przywołać Día de Muertos, czyli tamtejsze obchody na cześć zmarłych, pełne koloru i powszechnej radości. Biorąc pod uwagę nasz rodzimy krąg kulturowy i charakterystyczny dla Dnia Zadusznego chłodny nastrój, zadumę i smutek może to zaskoczyć odbiorców niezaznajomionych bliżej z tradycjami Meksyku. Jest to również doskonały przykład na to, że odczytanie i interpretacja symbolu wymaga pewnych kompetencji kulturowych, które można nabyć m.in. poprzez obcowanie ze sztuką. 

Magdalena Parfieniuk
Magdalena Parfieniuk – SANTA I, 120×130 olej na płótnie 2019

Nie tylko malarstwo

Symbolizm jest chętnie eksploatowany nie tylko w malarstwie, ale oczywiście również w innych segmentach sztuki. Rzeźby Jacka Opały trwale uwieczniają to, co zarazem najbardziej kruche – upływ czasu. Prace artysty można interpretować jako wyraz przemijania i jak sam przyznaje “chciałby aby jego sztuka miała treść, tajemnicę i skryte emocje”. Opała tworzy unikalne rzeźby za pomocą gliny szamotowej, którą szkli i wypala w piecu, by móc wykonać w ten sposób odlewy z brązu. Artysta łączy w swoich pracach elementy anatomii (m.in. ludzkie twarze), architektury, erotyki i fantasy, sięgając po symbole zwierzęce (skorpion) czy wcześniej wspomniane reprezentacje czasu (zegar astrologiczny). Intensywne nagromadzenie znaczeń i kontekstów charakterystyczne jest dla kultury postmodernizmu.

Jacek Opała
Jacek Opała SKORPION brąz 2021 wys. 50cm

Symboliczna wieloznaczność

Symbolizm pozostaje blisko związany z filozofią. To pogląd, który zakłada, że wszystko, co się wokół nas dzieje ma głębsze znaczenie. Każdy detal rzeczywistości, nawet najbardziej prozaiczny może okazać się wskazówką do prawdziwego poznania natury, absolutu i istoty ludzkiego bytu. Symbole jednak wymagają od nas pewnej wiedzy, w przeciwieństwie do alegorii mogą być odczytywane na wiele sposobów w zależności od danego kręgu kulturowego. To bogaty świat znaczeń, który zachęca do wewnętrznych, duchowych poszukiwań nie tylko w kontekście sztuki, ale całej rzeczywistości. Kluczem do poznania staje się umiejętne, uważne spojrzenie na świat i dostrzeżenie w naturze refleksów codzienności.

Fotorelacja z Wystawy SCENY

Wystawa SCENY w Vinci Art Gallery prezentująca malarstwo prof. Marka Haładudy to afirmacja malarskości w obrazie. Autor zaprosił nas do świata swoich malarskich metafor i opowiedział gościom wernisażu o inspiracjach formą renesansową w cyklu Pentimento oraz o emocjach towarzyszących procesowi twórczemu. Przeciwwagą dla prezentowanego cyklu miniatur są trzy duże obrazy z serii Sceny. Światło i kolor w dużym i małym formacie zagościły w galerii tej jesieni. Dziękujemy i zapraszamy!

Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery wernisaż SCENY, 7.10.22
Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery wernisaż SCENY, 7.10.22
Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery wernisaż SCENY, 7.10.22
Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery wernisaż SCENY, 7.10.22
Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery wernisaż SCENY, 7.10.22
Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery wernisaż SCENY, 7.10.22
Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery wernisaż SCENY, 7.10.22
Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery wernisaż SCENY, 7.10.22
Vinci Art Gallery Poznan
Vinci Art Gallery wernisaż SCENY, 7.10.22

Wystawa 104 KOBIETY – malarstwo Artura Smoły

Fascynacje Artura Smoły sięgają do ikon i archetypów – Kobieta, Madonna, Kora, a także do tajemnic i symboli związanych z naturą, jak woda będąca źródłem życia, motywy ryb oraz konie symbolizujące wolność i siłę. Artysta stosuje odważne barwy i doskonale operuje kontrastem, wyrazistością linii i detalem, zarówno w minimalistycznych, jak i w bogatych, dynamicznych kompozycjach, a jego prace zachwycają miłośników sztuki i kolekcjonerów.

Jesienna wystawa 104 KOBIETY w Vinci Art Gallery zaprezentuje prace malarskie i cykl sygnowanych inkografii tego współczesnego polskiego artysty, w którego malarstwie odnajdujemy nawiązania do motywów baśniowych, folkowych, inspiracje grafiką, plakatem i ciekawe interpretacje elementów mitologii i popkultury. Rozpoznawalny już styl Artura Smoły podziwiać można od lata tego roku także w przestrzeni miejskiej, na jednej ze ścian śródeckich kamienic, widocznej od strony ronda Śródka, gdzie powstał mural inspirowany cyklem obrazów „Huragany”. 

Zapraszamy do fantastycznego świata Artura Smoły!

Wystawa 104 KOBIETY – malarstwo Artura Smoły /  28.10 – 30.11.2022

Vinci Art Gallery